Giới thiệu và Bảng giá của hãng xe TMT - Sinotruk - Chuyên xe tải - Xe ben chính hãng TMT Việt Nam
SUBTOTAL :
bang gia Bảng giá
Giới thiệu và Bảng giá của hãng xe TMT - Sinotruk

Giới thiệu và Bảng giá của hãng xe TMT - Sinotruk

bang gia Bảng giá
Mô tả sản phẩm
Bảng giá xe tải TMT - Sinotruk

Thông tin

Giới thiệu và Bảng giá của hãng xe TMT - Sinotruk

I/ Bảng giá các mẫu xe tải TMT - Sinotruk

Tên Xe Tải trọng Trạng thái Thùng, điều hòa, options khác Giá bán theo quy định
TMT/ST7560T 6T Xe Chassi 367000000
Thùng Lửng 22000000 389000000
Thùng Lửng, Có điều hòa 9500000 389500000
Thùng KMPB 35500000 402500000
Thùng KMPB, Có điều hòa 9500000 412000000
Thùng kín 38000000 405000000
Thùng kín, Có điều hòa 9500000 414500000
TMT/ST8160T 6T Xe Chassi 342500000
Thùng Lửng 22000000 364500000
Thùng Lửng, Có điều hòa 9500000 374000000
Thùng KMPB 35500000 378000000
Thùng KMPB, Có điều hòa 9500000 387500000
Thùng kín 38000000 380500000
Thùng kín, Có điều hòa 9500000 390000000
TMT/ST9675T 7,5T Xe Chassi 425000000
Xe Chassi, Có điều hòa 9500000 434500000
Thùng Lửng 45000000 470000000
Thùng Lửng, Có điều hòa 9500000 479500000
Thùng KMPB 65000000 490000000
Thùng KMPB, Có điều hòa 9500000 499500000
Thùng kín 75000000 500000000
Thùng kín, Có điều hòa 9500000 509500000
TMT/ST10585T 8,5T Xe Chassi 490000000
Thùng KMPB 65000000 555000000
Thùng KMPB, Có điều hòa 9500000 564500000
Thùng kín 72500000 562500000
Thùng kín, Có điều hòa 9500000 572000000
TMT/ST8165D 6,45T Xe tải ben 390000000
TMT/ST10590D 8,6T Xe tải ben 495000000
TMT/ST11895D 9,15T Xe tải ben 575000000


II/ Xe tải thùng TMT - Sinotruk

1. Xe tải TMT/ST7560T 6 tấn máy Isuzu
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật:
Xe tải TMT/ST7560T 6 tấn máy Isuzu
2. Xe tải TMT/ST8160T 6 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật: 

Xe tải TMT/ST8160T 6 tấn máy Isuzu

3. Xe tải TMT/ST9675T 7.5 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật: 
Xe tải TMT/ST9675T 7.5 tấn
4. Xe tải TMT10585T 8.5 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật: 
III/ Xe tải ben TMT - Sinotruk
1. Xe tải ben TMT/ST8165D 6.5 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật: 
 Xe tải ben TMT/ST8165D 6.5 tấn

2. Xe tải ben TMT/ST10590D 8.6 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật:
3. Xe tải ben TMT/ST11895D 9.15 tấn
Link sản phẩm và thông số kỹ thuật:
III/ Lợi thế của


0 Reviews:

Post Your Review